Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 11/22 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 11/22 Διαγωνισμού

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια στολών ασκήσεων – εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου, με ύφασμα σύμμεικτο συνθέσεως 50% βαμβάκι – 50% πολυεστέρας (50-50), για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και περιοδικής χορήγησης στελεχών.

Σχετικά Αρχεία: