Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 07.1/20 της ΥΠ/ΠΑ (ως Επαναπροκήρυξη του Δ.07/20) με αντικείμενο την «Διακλαδική Προμήθεια Ελαιολιπαντικών

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 07.1/20 της ΥΠ/ΠΑ (ως Επαναπροκήρυξη του Δ.07/20)

Aνακοίνωση της διενέργειας  του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.07.1/20 (ως επαναπροκήρυξη του
Δ.07/20), με αντικείμενο την «Διακλαδική Προμήθεια Ελαιολιπαντικών
(LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN: 9150 01 476 1074»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: