Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 14/22 της ΥΠ/ΠΑ

Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 14/22 της ΥΠ/ΠΑ

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση εκ νέου μετάθεσης της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού Δ.16/22 της ΥΠ/ΠΑ για την
Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος ΒΕΛΟΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3978/11, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας
Τμήμα Προκήρυξης Διαγωνισμών
Τηλ. 210-8705010-3-5
Υπσγός (Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας


Σχετικά Αρχεία: