Ανακοίνωση ενδιαφέροντος της μεγαλύτερης ισραηλινής αλυσίδας super markets Shufersal για εισαγωγή εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού από την Ελλάδα

Ανακοίνωση ενδιαφέροντος της μεγαλύτερης ισραηλινής αλυσίδας super markets Shufersal για εισαγωγή εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού από την Ελλάδα

Σε περίπτωση εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε για απ’ ευθείας επικοινωνία με την κυρία 

        Sharon Mermelstein

       Deputy Director

       International Relations Division

       Tel.+972-3-5631021

       Fax.+972-3-5619027

       Ε-mail: sharonc@chamber.org.il

       www.chamber.org.il

 

Παρακαλούμε επίσης τα μέλη σας που εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον όπως μας τηρήσουν ενήμερους για πορεία τυχόν εξελίξεων.

 

Με εκτίμηση 

 

Bασίλης Λιβέρης

Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Α’

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛHNIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ -ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Γραφείο Οικονομικών και Eμπορικών Υποθέσεων
3 Daniel Frisch Str.,16th floor, 64731 Tel Aviv, Israel
τηλ:
 +972-3-605.52.99, fax. : +972-3-695.13.29, cell. 0559129057