Ανακοίνωση μετάθεσης διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.29/21, για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-415»

Ανακοίνωση μετάθεσης διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.29/21, για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-415» 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: