Ανακοίνωση μετάθεσης διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και εν συνεχεία υποστήριξη εξοπλισμού ελέγχου απόδοσης RADAR

Ανακοίνωση μετάθεσης διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ.41/20, χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης, για την «Αναβάθμιση και εν συνεχεία υποστήριξη εξοπλισμού ελέγχου απόδοσης RADAR (RASS-S4)»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: