Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 14/22 της ΥΠ/ΠΑ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 14/22 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού Δ.16/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Επισκευή Υλικών
Οπλικού Συστήματος ΒΕΛΟΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3978/11

Σχετικά Αρχεία: