Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Δ. 40/20 [Εργοστασιακή Συντήρηση (ΕΣ) Δύο (2) τεμαχίων Υλικού NSN]

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Δ. 40/20 [Εργοστασιακή Συντήρηση (ΕΣ) Δύο (2) τεμαχίων Υλικού NSN]

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: