Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 29/22 Δγσμού

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 29/22 Δγσμού

 

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 29/22 Διαγωνισμού

Ανθστής (ΥΠ) Πλακιάς Γεώργιος
[ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα – 210 348 3161 – 6987 653 792]

 

Α.Δ. 29-22__6Π416-ΡΝΙ