ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΕΛΚΟΦ ΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΕΛΚΟΦ ΑΕ

Το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Α.Ε. (Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε.) ανακοινώνει ότι ο ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 01/2021 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ (ΩΝ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ Peach Flavors Balcans – 101046097 – «Προώθηση κονσέρβας ροδάκινου στα Δυτικά Βαλκάνια (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο Σερβία»  στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕE) 1144/2014, Καν(ΕΕ) 2015/1829 και Καν(ΕΕ)2015/1831 κατακυρώθηκε στην ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 63 54627.