Ημέρα: 5 Ιουλίου 2022

Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «Ειδών Εστίασης – Απορρυπαντικά – Απολυμαντικά»

Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «Ειδών