ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Α.Ε. (Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε.) ανακοινώνει ότι ο ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 02/2021 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ (ΩΝ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ Peach Flavors Asia – 101046033 – «Προώθηση κονσέρβας ροδάκινου στις Ινδονησία και Βιετνάμ» στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕE) 1144/2014, Καν(ΕΕ) 2015/1829 και Καν(ΕΕ)2015/1831 της 28ης Ιανουαρίου 2019 κατακυρώθηκε στην ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 63 54627.