ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΝΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΝΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω προσκλήσεις ενδιαφέροντος προμήθειας Καυσίμων Κίνησης  – κωδ. CPV 09134100-8 (Πετρέλαιο Κίνησης) & 09132100-4 (Αμόλυβδη Βενζίνη) για τις ανάγκες φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την ανάρτησή της στους πίνακες ανακοινώσεων της υπηρεσίας σας  προς ενημέρωση των μελών σας.

Α/Α

ΝΟΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

1

ΗΜΑΘΙΑ

Κ.Υ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

5.741,40 €

2

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Κ.Υ.  ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ  – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  (αφορά γεννήτρια και λέβητα ζεστού νερού)

3.099,80 €

Κ.Υ. ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ – ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

962,40 €

3

ΚΟΖΑΝΗ

Κ.Υ.  ΣΕΡΒΙΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

4.840,50 €

4

ΦΛΩΡΙΝΑ

Κ.Υ.  ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ(αφορά και γεννήτρια)

6.799,70 €

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ

ΤΗΛ: 2313320537