Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ PZL M18, (O/N 233203)

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού, του 201 Κέντρου Εφοδιασμού Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ PZL M18, (O/N 233203). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ