Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός Αναλυτή Κυτταρομετρίας Ροής, για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ

Το Γραφείο Διαγωνισμών & Συμβάσεων, του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια ενός (1) Αναλυτή Κυτταρομετρίας Ροής, για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ