Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Νωπών Αποφλοιωμένων Λαχανικών σε κενό (vacuum) για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια
Νωπών Αποφλοιωμένων Λαχανικών σε κενό (vacuum) για κάλυψη αναγκών του. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ