Ημέρα: 25 Απριλίου 2024

Προμήθεια υγρού αναπνευστικού οξυγόνου, συναφούς μίσθωσης δεξαμενών, υγρού οξυγόνου και καθαρισμού – περιοδικού ελέγχου δεξαμενών για την κάλυψη αναγκών της 130 ΣΜ

Το Γραφείο Προϋπολογισμού, του Οικονομικού Τμήματος της 130  Σμηναρχία Μάχης

Προμήθεια Δύο Οθονών Αιμοδυναμικών Παραμέτρων και Πρόβλεψης Υπότασης και Μίας Φορητής Συσκευής Συνεχούς Καταγραφής Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ του 251 ΓΝΑ

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης

Παροχή υπηρεσιών ετήσιας παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αίματος για εργαστηριακό έλεγχο από τα Κ.Υ. αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης στα Κ.Υ. Τούμπας, 25ης Μαρτίου και Καβάλας

Το Τμήμα προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της

Πληροφόρηση των επιχειρήσεων μελών σας για πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ «Πρακτικής Άσκησης»

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος αποστέλλει επιστολή για την ενημέρωση των