Απαντήσεις σε 98 ερωτήσει οικονομικών φορέων των κ.μ. σχετικά με το σύστημα τελωνειακών ελέγχων προ-φόρτωσης Advance Cargo Information (ACI) το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από 1/10/2021

Απαντήσεις σε 98 ερωτήσει οικονομικών φορέων των κ.μ. σχετικά με το σύστημα τελωνειακών ελέγχων προ-φόρτωσης AdvanceCargoInformation (ACI) το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από 1/10/2021

Σε συνέχεια ενημερωτικού σεμιναρίου που διεξήχθη διαδικτυακά στις 2 Σεπτεμβρίου τ.ε. στο πλαίσιο πληροφόρησης οικονομικών φορέων και εταιρειών αναφορικά με την λειτουργία του νέου συστήματος τελωνειακών ελέγχων προ-φόρτωσης Advance Cargo Information (ACI), η εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ διαβίβασε ερωτήματα στην εταιρεία MTS, η οποία χειρίζεται την πλατφόρμα συλλογής των δεδομένων προ-φόρτωσης. Από τις απαντήσεις της εταιρείας, που μας περιήλθαν σήμερα, το πλήρες κείμενο των οποίων επισυνάπτεται, συγκρατούνται τα εξής:

 

 1. Όλα τα έγγραφα που αφορούν στα φορτία προς εξαγωγή πρέπει να στέλνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας CargoX. Το ψηφιακό τιμολόγιο για κάθε φορτίο θα πρέπει να αναρτάται στην εν λόγω πλατφόρμα. Ο εξαγωγέας θα πρέπει να πληρώσει για την ανάρτηση των εγγράφων. Η ανάρτηση θα πρέπει να γίνει πριν την άφιξη των εμπορευμάτων στα Αιγυπτιακά λιμάνια. Για περισσότερες πληροφορίες: https://cargox.io/videos/egyptianacifilingcargoxplatform/
 2. Μόνο στην περίπτωση πληρωμής του εμπορεύματος με εγγυητική επιστολή από την τράπεζα, θα πρέπει να αποστέλλονται τα πρωτότυπα έγγραφα στις τράπεζες. Σταδιακά προβλέπεται να υπάρξει διασύνδεση με τις τράπεζες προκειμένου να λαμβάνουν κι αυτές τα απαιτούμενα έγγραφα ψηφιακά.
 3. Το ΑΦΜ του εξαγωγέα και του εισαγωγέα πρέπει να αναγράφονται στο τιμολόγιο και στο τιμολόγιο της φορτωτικής και οι αριθμοί ACIDπρέπει να αναγράφονται σε όλα τα έγγραφα.
 4. Ο εισαγωγέας μπορεί να προχωρήσει στην εκφόρτωση των εμπορευμάτων αφού λάβει τα απαιτούμενα έγγραφα και τα υπογράψει ηλεκτρονικά.
 5. Σε περίπτωση που ο πωλητής δεν είναι ο ίδιος ο εξαγωγέας αλλά παρεμβαίνει κάποια εξαγωγική εταιρεία, η τελευταία θα πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα CargoXκαι να αναρτήσει τα απαιτούμενα έγγραφα με τον αριθμό ACID.
 6. Σε περίπτωση που απαιτείται πιστοποιητικό Φυτοϋγειονομικού ελέγχου, τότε θα πρέπει κι αυτό να αναρτηθεί στην πλατφόρμα Cargo-X.
 7. Μετά την φόρτωση δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε διόρθωση στα ήδη αναρτημένα έγγραφα.  Ωστόσο, μπορούν να αναρτηθούν εκ νέου διορθωμένα έγγραφα προκειμένου ο εισαγωγέας να λάβει τα σωστά έγγραφα προς υπογραφή.
 8. Οι Ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη του αριθμού ACIDπριν από την αποστολή του φορτίου.
 9. Ο εισαγωγέας πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα NAFEZA, να εκδώσει αριθμό ACIDκαι να το στείλει στον εξαγωγέα προκειμένου να τον βάλει σε κάθε έγγραφο που συνοδεύει το φορτίο.
 10. Ο αριθμός ACID απαιτείται για κάθε αποστολή φορτίου, ακόμα κι αν πρόκειται για τμηματική αποστολή ή αποστολή δειγμάτων προϊόντος.
 11. Για περαιτέρω πληροφορίες, παράπονα και απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την Υπηρεσία πελατών στο 5ψήφιο αριθμό 15460, ή μέσω email: aci.campaign@mtsegy.com . Ενώ απευθείας επικοινωνία με την CARgoXστο email: support@cargox.io
 12. Μια τυπική ροή της διαδικασίας περιγράφεται ως εξής;

– Ο εξαγωγέας εγγράφεται στην πλατφόρμα CargoX και ο εισαγωγέας στην πλατφόρμα Nafeza.

– Ο εξαγωγέας ανεβάζει τα έγγραφα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα CargoX

– Ο εισαγωγέας υπογράφει ηλεκτρονικά τα έγγραφα

– Ο εισαγωγέας εξουσιοδοτεί τις υπηρεσίες εκτελωνισμού προκειμένου να ξεκινήσουν οι  διαδικασίες αποδέσμευσης του φορτίου

 

Στοχευμένη πληροφόρηση θα αναρτηθεί από το Γραφείο μας στον ιστότοπο AGORA.

Το Γραφείο μας παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα σας τηρήσουμε ενήμερους για οτιδήποτε νεότερο.