Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων για τις Μονάδες του ΓΝΗ, Βέροιας και Νάουσας

Η Μονάδα Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων» για τις Μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, Βέροιας και Νάουσας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ