ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Διεύθυνση Τουρισμού της Π.Κ.Μ. στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου  “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” που αφορά στη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, σας προσκαλεί στην ενίσχυση της προώθησης της διαδικασίας απόκτησης του «Σήματος Υπευθυνότητας και Τοπικής Ποιότητας» το οποίο θα εκπροσωπήσει ολιστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον Τουριστικό Τομέα και θα επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη και προβολή σε όλες τις κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων.

Παρακάτω σας παραθέτουμε το link της πλατφόρμας αυτοαξιολόγησης για την απόκτηση του σήματος για να το προωθήσετε στα μέλη σας και να το κοινοποιήσετε αν είναι εφικτό στο site σας και στα social media . Επιπλέον, επισυνάπτονται ένα gif και ένα banner για χρήση στα social media (σας παρακαλούμε μην ξεχάσετε να βάλετε στην κοινοποίηση και το παρακάτω link).

Link πλατφόρμας αυτοαξιολόγησης:  https://certification.pkm-prqs.gr/

Πληροφορίες θα δίδονται από την  εκπρόσωπο  του αναδόχου  (κα Έφη Στεργίου) στο  τηλέφωνο  2310 508034.

Η Περιφέρεια μέσω της υιοθέτησης του σήματος ποιότητας / υπευθυνότητας συνδράμει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κάθε επιχείρησης μοναδιαία αλλά και επί συνόλω σε επίπεδο περιοχής.

Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας στην προώθηση της διαδικασίας καθώς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προσπαθεί διαρκώς να αναδείξει τα στοιχεία μοναδικότητας της συνολικά ως Τουριστικό προορισμό.

Με εκτίμηση,

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Τουρισμού της Π.Κ.Μ.

Σχετικά Αρχεία: