Ημέρα: 4 Μαΐου 2022

Δημοσίευση προκήρυξης 7286/3-5-22 Δήμος Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
……………………………………………………………………
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές,
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου
Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2023-2024, προϋπολογισμού
2.782.704,18 με το Φ.Π.Α.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑ…..

Χρήσιμες Οδηγίες & Διευκρινίσεις επί της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ: «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»

Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί στην ανοικτή διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει για τους δυνητικούς ωφελούμενους λογιστές και φοροτεχνικούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:
Χρήσιμε…..

Παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ : «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού».

Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» και τον ΕΦΕΠΑΕ,
 
η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, και η ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) σας προσκαλούν
 
στην ανοικτή διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν …..

ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Διεύθυνση Τουρισμού της Π.Κ.Μ. στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου  “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” που αφορά στη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, σας προσκαλεί στην ενίσχυση της προώθησης της διαδικασίας απόκτησης του «Σήματος Υπευθυνότητας και Τοπικής Ποιότητας» το οποίο θα εκπροσωπήσει ολιστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον Τουριστικό Τομέα και θα επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη και προβολή σε …..

HOMETEX ISTANBUL

HOMETEX  ISTANBUL.
 
Η HOMETEX είναι η μεγαλύτερη Έκθεση Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, η οποία θα φιλοξενήσει τις κορυφαίες εταιρείες στην οικιακή Κλωστοϋφαντουργία.
 
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο…..