ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση  σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 66671-30-06-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με θέμα:

 

«Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας – απόσυρση από την ελληνική αγορά ορισμένων φιαλών αερίου υπό το εμπορικό σήμα “PARTY FACTORY”

που κατασκευάστηκαν από την Xinchang Burong Machinery Co. Ltd πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2019»

 

Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση λήψης του παρόντος με αποστολή σχετικού email

 

Εκ της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων

 

     Βασίλειος Γιαννακόπουλος

 

               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Γεν. Δ/νση Βιομηχανικών Υποδομών και

Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Δ/νση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης

Βιομηχανικών Προϊόντων

Τμήμα Μηχανημάτων, Συσκευών Αερίου,

Εξοπλισμού υπό Πίεση και Τεχνικών

Εγκαταστάσεων (τμήμα Β΄)

Ταχ. Διεύθ: Κάνιγγος 20,

              102 00, ΑΘΗΝΑ

Τηλ.      210 38 93 950

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ PARTY FACTORY ΓΓΒ