Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού αναλωσίμων υλικών εργαστηρίων και διαγωνισμού Τροφίμων (είδη γαλακτοπωλείου και κατεψυγμένα )

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού αναλωσίμων υλικών εργαστηρίων και διαγωνισμού Τροφίμων (είδη γαλακτοπωλείου και κατεψυγμένα)

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: