Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. {Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού}

 

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. {Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού} κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο