Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών για την προμήθεια:

ΠΜΔ αντιδραστήρια  ΕΚΤΟΣ αναλυτών
ΠΜΔ Συντήρ. και επισκευή με ανταλλακτικά  χειρουργικών τραπεζών
Σ.Δ. Επισκευή με ανταλλακτικά φορητού ακτινολογικού μηχανήματος
Σ.Δ. συντήρ. και Επισκευή Η-Ζ+Πυροσβ.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: