Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.12/22)

Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.12/22)

 

Ασμίας (ΤΣΕ) Γρηγορία Πολύζου
206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ_Δ.12_22