Ημέρα: 11 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΑΕ 1359) για εξετάσεις με αναλυτές αίματος, (CPV 38434520-7, Αναλυτές Αίματος), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΑΕ 1359) για εξετάσεις με αναλυτές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια Απαραίτητων αντιβιοτικών, ταινίες προσδιορισμού MIC για μύκητες, MBL και ESBL καθώς και τεστ ανίχνευση αντιγόνων για την ασφαλή λειτουργία της Μ.Ε.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια Απαραίτητων αντιβιοτικών, ταινίες προσδιορισμού