ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Enterprise Greece: Σειρά δράσεων για την στήριξη των επιχειρήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Enterprise Greece: Σειρά δράσεων για την στήριξη των επιχειρήσεων  

 

Δίπλα στους Έλληνες εξαγωγείς βρίσκεται ο Οργανισμός Enterprise Greece,

 

σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς, για να τους υποστηρίξει

 

εν μέσω πανδημίας

 

Αθήνα, 29 Απριλίου 2020 | Σειρά δράσεων για την στήριξη και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την υποστήριξη των υπαρχουσών επενδύσεων εν μέσω πανδημίας, υλοποιεί ο Οργανισμός Enterprise Greece, συμβάλλοντας έτσι στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κρίσης.

 

Ο Οργανισμός Enterprise Greece, συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ενημερώνονται έγκαιρα για θέματα που τους ενδιαφέρουν και για την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες που εξάγουν ή συνδιαλέγονται. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με όλους τους διεθνείς και εθνικούς φορείς ώστε να παρακολουθεί από κοντά τις επιπτώσεις στις ελληνικές ΜΜΕ.

 

Στο πλαίσιο αυτό, εστίασε και εστιάζει στις εξής πρωτοβουλίες σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID -19 :

 

• Επικοινωνιακή διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας στις ελληνικές εξαγωγές

 

• Υποστήριξη των εταιρειών που πλήττονται από την πανδημία.

 

• Συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης, σε κάθε επίπεδο για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα που προκύπτουν από την πανδημία και εμπίπτουν στους τομείς δράσης του Οργανισμού.  

• Συνεργασία με Ομόλογους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς για διερεύνηση και καταγραφή τρόπων αντιμετώπισης της κρίσης που δημιούργησε η πανδημία.

 

 

Περισσότερες Πληροφορίες για συντάκτες: ENTERPRISE GREECE | 210 3355705, d.katsimani@eg.gov.gr

 

 

 

Σχετικά Αρχεία: