Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 21/2022

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 21/2022

 

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα, σχετικά με δημοσίευση περίληψης του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 21/2022.