Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Οπωροκηπευτικών

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των μονάδων ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ της Νήοσυ Λέσβου

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο