Δημοσίευση προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο την εκπόνηση ενός λεπτομερούς (επενδυτικού) σχεδίου ανάπτυξης του έργου “Επέκτασης της χωρητικότητας αποθήκευσης της υπόγειας εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου (UGS) Chiren” – 22/01 τ.ε.

Δημοσίευση προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο την εκπόνηση ενός λεπτομερούς (επενδυτικού) σχεδίου ανάπτυξης του έργου “Επέκτασης της χωρητικότητας αποθήκευσης της υπόγειας εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου (UGS) Chiren” – 22/01 τ.ε.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: