ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΦΑΣΗ Γ’

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΦΑΣΗ Γ’

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ