Δημόσια διαβούλευση με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τις εξερχόμενες επενδύσεις σε συγκεκριμένες τεχνολογίες (Outbound Investment)

Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας, του Υπουργείου Εξωτερικών, ανακοινώνει Δημόσια διαβούλευση με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων που
απορρέουν από τις εξερχόμενες επενδύσεις σε συγκεκριμένες τεχνολογίες (Outbound Investment). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ