Δημόσιο διαγωνισμό, ανοιχτής διαδικασίας, για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού τμημάτων (οργάνων παρατήρησης)

Δημόσιο διαγωνισμό, ανοιχτής διαδικασίας, για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού τμημάτων (οργάνων παρατήρησης)

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: