Δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια (290.000 κιλών) α΄ υλών συσσωρευτών (μόλυβδος σε ράβδους)

Δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια (290.000 κιλών) α΄ υλών συσσωρευτών (μόλυβδος σε ράβδους)

Επισυνάπτεται το σχετικό εγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: