Διαγωνισµό, για τη σύναψη σύµβασης προµήθειας 5 σετ µη επανδρωµένων ιπτάµενων συστηµάτων επιτήρησης τύπου ΙΙΙ

Διαγωνισµό, για τη σύναψη σύµβασης προµήθειας 5 σετ µη επανδρωµένων ιπτάµενων συστηµάτων επιτήρησης τύπου ΙΙΙ

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: