Διαγωνισμοί για την προμήθεια δοκιμαστηρίου κινητήρων οχημάτων HUMMER και δοκιμαστηρίου κινητήρων ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH για κάλυψη αναγκών του 303 ΠΕ

Διαγωνισμοί για την προμήθεια δοκιμαστηρίου κινητήρων οχημάτων HUMMER και δοκιμαστηρίου κινητήρων ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH για κάλυψη αναγκών του 303 ΠΕ

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: