Διαγωνισμός άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου «Υπηρεσιών εστιατορίου και παροχής φαγητού»

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 24/30-10-2020 (θέμα 9ο ) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι

Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου «Υπηρεσιών εστιατορίου και παροχής φαγητού»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: