Διαγωνισμός ανάθεσης και εκτέλεσης (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας, για το υποπρόγραμμα «σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την εν συνεχεία υποστήριξη (FOS) του εξομοιωτή βολής – τακτικής TTTS LEO 1A5».

Διαγωνισμός ανάθεσης και εκτέλεσης (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας, για το υποπρόγραμμα «σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την εν συνεχεία υποστήριξη (FOS) του εξομοιωτή βολής – τακτικής TTTS LEO 1A5».

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: