Διαγωνισμός για την ανάδειξη Συνεργείου για την «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας»

Διαγωνισμός για την ανάδειξη Συνεργείου για την «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: