Διαγωνισμός για την ανάθεση της ετήσιας «παροχής υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας, (Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας)

Διαγωνισμός  για την ανάθεση της ετήσιας «παροχής υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας, (Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας)

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: