Διαγωνισμός για την ανάθεση Υπηρεσιών Ετήσιας Προληπτικής Συντήτησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού της Υγ. Μον. Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας

Διαγωνισμός για την ανάθεση Υπηρεσιών Ετήσιας Προληπτικής Συντήτησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού της Υγ. Μον. Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: