Διαγωνισμός, για την εκμίσθωση χώρου των Μονάδων της ΠΕ Ροδόπης, για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων – στεγνωτηρίων

Διαγωνισμός, για την εκμίσθωση χώρου των Μονάδων της ΠΕ Ροδόπης, για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων – στεγνωτηρίων

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: