Διαγωνισμός για την επισκευή Υλικών CHASSIS ELECTRICAL LRU4, Α/Φ CL-415 (O/N 24EA13) του 201 ΚΕΑ

Το Τμήμα Προμηθειών (3), της Διεύθυνσης Οικονομικού, του 201 Κέντρου Εφοδιασμού Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επισκευή Υλικών CHASSIS ELECTRICAL LRU4, Α/Φ CL-415 (O/N 24EA13). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ