Ημέρα: 21 Ιουνίου 2024

Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας για τις ανάγκες των Κ.Υ. της 4ης Υ.ΠΕ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚ

Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας

200 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση του νέου Ταμείου Συμμετοχών EQUIFUND II, με στόχο την ενίσχυση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς των Βιοεπιστημών, της Υγείας και της Βιωσιμότητας

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών