Διαγωνισμός για την «πραγματοποίηση κυτταρολογικών εξετάσεων – Τεστ Παπανικολάου» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Κ. Νευροκοπίου

Διαγωνισμός για την «πραγματοποίηση κυτταρολογικών εξετάσεων – Τεστ Παπανικολάου» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Κ. Νευροκοπίου

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: