Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναψυκτικών – Χυμών – Εμφιαλωμένων Νερών για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων του ΚΕΕΜ

Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναψυκτικών – Χυμών – Εμφιαλωμένων Νερών για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων του ΚΕΕΜ

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: