Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας και Νάουσας

 Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αντιδραστήρια εργαστηρίων»

α. Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού,

β. Αντιδραστήρια για την διενέργεια μεθόδου ταχείας ταυτοποίησης μικροβίων σε αιμοκαλλιέργειες και διάγνωσης Μηνιγγίτιδας / Εγκεφαλίτιδας, Αναπνευστικών Λοιμώξεων και Λοιμώξεων γαστρεντερικού, με σύστημα PCR πολλαπλών στόχων, με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και

γ. Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων – Αυτόματο Σύστημα Ταυτοποίησης Μικροβίων και Προσδιορισμού της mic – Αυτόματο Αιμοκαλλιεργειών με παραχώρηση Αναλυτών ως συνοδού εξοπλισμού)» – (CPV: 33696500-0), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας και Νάουσας

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: