Διαγωνισμός, για την προμήθεια αυτομάτων πωλητών θερμών και ψυχρών ροφημάτων στιγμιαίας παρασκευής, τυποποιημένων ειδών

Διαγωνισμός, για την προμήθεια αυτομάτων πωλητών θερμών και ψυχρών ροφημάτων στιγμιαίας παρασκευής, τυποποιημένων ειδών

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: