Διαγωνισμός για την προμήθεια αυτόματων μηχανημάτων αντισηπτικού/σαπουνιού

ΘΕMA: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού ηλεκτρονικού (μειοδοτικού) Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια αυτόματων μηχανημάτων αντισηπτικού/σαπουνιού, για τις εγκαταστάσεις των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ, ως μέτρο προστασίας της ανθρώπινης υγείας από την πανδημία COVID-19 (CPV 39831700-3).

Σχετικά Αρχεία: